Kontakt

 

Oddział Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich

 

40-026 Katowice,

ul. Podgórna 4,

II piętro, pokój 36

 

tel. (32) 255 33 07,

tel/fax (32) 255 25 03

 

www.sep.katowice.pl

e-mail: biuro@sep.katowice.pl

 

Konto Bankowe:

PKO BP SA I O/Katowice

11 1020 2313 0000 3102 0177 7945

 

NIP: 634-00-19-160

KRS: 0000035446

 

Nr ewidencyjny w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy 2.24/00011/2007

Oferta

Z życia oddziału

Wydawnictwa

O nas

Poradnie

Poradnie


Poradnia Energetyczna

Miejsce konsultacji:  Katowice ul. Podgórna 4, II piętro, sala nr 40.

 

Konsultanci OZW SEP udzielają porad środowisku elektryków oraz ludności i instytucjom nie związanym z branżą energetyczną.

Prowadzą konsultacje dotyczące tematyki egzaminów kwalifikacyjnych na  uprawnienia elektryczne, cieplne i gazowe ( G-1, G-2, G-3):

 

  • W zakresie G-1 - elektryczność - każdy czwartek, w godzinach 1330 - 1430 (przed egzaminami kwalifikacyjnymi)

do pobrania: harmonogram poradni energetycznej - konsultacje przedegzaminacyjne z zakresu G-1 w 2018r.

 

  • W zakresie G-2 i G-3 - energetyka (ciepło) i gaz -  dwa razy w miesiącu - drugi i czwarty wtorek, w godzinach 1330 - 1430
    (przed egzaminami kwalifikacyjnymi)

 

dokładne terminy egzaminów można znaleźć w zakładce Egzaminy

 

 


 

 

Poradnia Norm i Przepisów Elektrycznych
W ramach poradni udzielana jest pomoc przy rozwiązywaniu zagadnień technicznych związanych z korzystaniem z norm i przepisów elektrycznych.

Na wyposażeniu Poradni są najczęściej stosowane normy i przepisy elektryczne, komentarze SEP do norm oraz książki tematyczne.

Korzystanie z pomocy Poradni dla członków SEP jest bezpłatne.

Poradnię prowadzi inż Stanisław Walczak

 

Poradnia czynna jest w każdy drugi wtorek miesiąca, w godzinach od 1100 do 1400 , z wyjątkiem miesięcy wakacyjnych

Miejsce: Katowice, ul. Podgórna 4, II piętro, pokój nr 44


Data Tytuł Miejsce Typ
Obecnie nie ma żadnych zdarzeń