Kontakt

 

Oddział Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich

 

40-026 Katowice,

ul. Podgórna 4,

II piętro, pokój 36

 

tel. (32) 255 33 07,

tel/fax (32) 255 25 03

 

www.sep.katowice.pl

e-mail: biuro@sep.katowice.pl

 

Konto Bankowe:

PKO BP SA I O/Katowice

11 1020 2313 0000 3102 0177 7945

 

NIP: 634-00-19-160

KRS: 0000035446

 

Nr ewidencyjny w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy 2.24/00011/2007

Oferta

Z życia oddziału

Wydawnictwa

O nas

Seminaria, Konferencje

Seminaria, Konferencje

 

Organizujemy:

  • seminaria, warsztaty, konferencje w naszej siedzibie (według planu) lub na zlecenia firm
  • Kursy przygotowawcze go egzaminów kwalifikacyjnych organizowane w naszej siedzibie lub u Zleceniodawców (patrz: kursy)

 

Zgłoszenia przyjmujemy:

  • pocztą: OZW SEP, ul. Podgórna 4, 40 - 026 Katowice
  • faxem: (32) 255-25-03
  • e-mailem: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 


Katowice, 13.09.2018r.

Szanowni Państwo,


Serdecznie zapraszamy na kolejny cykl szkoleń zorganizowanych przez Oddział Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich przy współpracy ze Śląską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa.

 

Miejsce szkolenia:

  • Dom Technika NOT w Katowicach, ul. Podgórna 4, sala nr 4 (parter)

Czas trwania:

  • seminarium - od 10:00 do 15:00,

Koszt uczestnictwa:

  • Opłata pełna za seminarium: 200 zł;
  • Opłata ulgowa dla członków ŚOIIB: 20 zł,
  • Opłata ulgowa dla członków OZW SEP: 20 zł,

Opłaty ulgowe przewidziane są dla członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (warunek: opłacone składki) oraz dla członków Kół przy Oddziale Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich (warunek: opłacone składki oraz aktywne członkostwo przez minimum rok).

Informacje dodatkowe


•    Karta zgłoszenia i aktualny plan szkoleń jest do pobrania poniżej niniejszego pisma.
Programy szkoleń zamieszczamy na bieżąco.


•    Pisemne zgłoszenia (na kartach zgłoszenia) zawierające: imię, nazwisko, numer ewidencyjny (członkowski), adres, e-mail, numer telefonu, dane do wystawienia faktury, przyjmowane są do piątku poprzedzającego wybrane szkolenie lub do wyczerpania miejsc.

 

•    Zgłoszenia proszę kierować na adres OZW SEP: 40-026 Katowice, ul. Podgórna 4, pokój 36, fax 32 255 25 03, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Ze względów organizacyjnych przyjmowane są tylko zgłoszenia na piśmie.


•    Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne ze zobowiązaniem pokrycia kosztów szkolenia, nawet w przypadku nie wzięcia udziału w szkoleniu.

Wycofanie karty zgłoszenia bez pokrywania kosztów szkolenia – do poniedziałku (do godziny 12:00) poprzedzającego dane szkolenie.

•    Opłatę należy wnieść najpóźniej dzień przed rozpoczęciem szkolenia.

•    Każdy uczestnik szkolenia otrzyma materiały na płycie CD oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

•    W przerwach szkolenia zapewniamy kawę, herbatę oraz poczęstunek.

•    Zastrzegamy sobie prawo do zmian w programie.

 

W przypadku większej liczby chętnych niż miejsc, zastrzegamy sobie prawo odmówienia przyjęcia zgłoszenia.

W przypadku nie zebrania odpowiedniej liczby chętnych, szkolenie może zostać odwołane.

 

Więcej informacji o szkoleniach udziela Biuro OZW SEP.

W imieniu organizatorów

Prezes OZW SEP
prof dr hab inż Jerzy Barglik

 


Do pobrania:


PLAN SZKOLEŃ

Lp.

Termin

Temat

październik 2018

1.

UWAGA!

ZMIANA TERMINU!

3.10.2018r

21.11.2018r.

Środa

1000-1500

Seminarium szkoleniowe:

1. część : Kompatybilność elektromagnetyczna

2. część: Certyfikacja obowiązkowa w Polsce dotyczy wyrobów na znak bezpieczeństwa „ B” na wyroby mogące spowodować zagrożenie dla życia i zdrowia i środowiska

- inż. Artur Block (Zakłady Kablowe BITNER Sp. z o.o.)

W programie szkolenia m.in.:

1. Wymagania dla przewodów i kabli. wynikające z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. nazywane Construction Products Regulation, w skrócie CPR.

2. Praktyczne aspekty realizacji w/w. postanowień w normie N SEP–E-007:2007-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach, dobór kabli i innych przewodów ze względu na ich reakcję na ogień.

2.

17.10.2018r.

Środa

1000-1500

Seminarium szkoleniowe:

„Ochrona odgromowa i przepięciowa w obiektach budowlanych
w praktyce”

- mgr inż. Krzysztof Wincencik (DEHN POLSKA sp. z o.o.)

W programie szkolenia m.in.:

1. Instalacja odgromowa i ochrona przepięciowa wg obowiązujących przepisów

1.1. Wymogi wynikające z norm ujętych w aktualnym wykazie ujętym w załączniku do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia14 listopada 2017 r. (poz. 2285)

1.2. Istotne zmiany ujęte w aktualnych normach dotyczących ochrony odgromowej i przepięciowej opublikowane w wersjach angielskich i polskich

2. Wymogi dla instalacji odgromowej i przepięciowej przy stanach zastanych w obiektach zrealizowanych wg starych przepisów, sposób postępowania, wymagane zmiany, zalecenia do wykonania

3. Uziemienia, połączenia wyrównawcze, budowa wg. obowiązujących przepisów

4. Badania i pomiary odbiorcze i okresowe , wymagane rezystancje połączeń i uziemień dla eksploatowanych w praktyce instalacji elektrycznych

listopad 2018

1.

7.11.2018r.

Środa

1000-1500

Seminarium szkoleniowe:

„Realizacja obowiązków w zakresie BHP przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne.

- dr inż. Albert Smalcerz (Politechnika Ślaska), dr inż. Jolanta Karpowicz, dr inż. Krzysztof Gryz (Zakład Bioelektromagnetyzmu, Centralny Instytut Ochrony Pracy- Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa)

W programie szkolenia m.in.:

1. Pomiary pól elektromagnetycznych dla potrzeb BHP i ochrony środowiska naturalnego wg nowych przepisów obowiązujących w 2018r.

2. Ocena w aspektach narażenia pracowników i ludności.

2.

28.11.2018r.

Środa

1000-1500

Seminarium szkoleniowe:

„Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach ze źródeł autonomicznych: agregaty prądotwórcze, UPS, instalacji fotowoltaicznych (PV) obu systemów (on-grid i off-grid)”

- mgr inż. Julian Wiatr (elektro-info)

Program szkolenia:

1.    Podstawy prawne dotyczące zasilania budynków w energię eklektyczną.
2.    Podstawowe parametry jakościowe napięcia w publicznych  sieciach elektroenergetycznych.
3.    Schemat układu zasilania budynku w energie elektryczną oraz podział odbiorników na kategorie zasilania.
4.    Zespół prądotwórczy jako źródło zasilania awaryjnego:
- wymagania instalacyjne,
- dobór mocy zespołu oraz klasy wymagań,
- układy współpracy generatora zespołu z siecią elektroenergetyczną,
- układ zasilania,
- parametry zwarciowe generatora,
- metodyka projektowania ochrony przeciwporażeniowej,
- metodyka oceny skuteczności samoczynnego wyłączenia,
- przykładowy projekt zasilania awaryjnego osiedla mieszkaniowego.
5. Zasilacze UPS:
- typy zasilaczy,
- wymagania instalacyjne,
- dobór mocy zasilacza,
- układy pracy baterii,
- budowa baterii akumulatorów,
- pojemność dysponowana,
- napięcie odcięcia,
- dobór baterii oraz zasady oceny stanu technicznego,
- zagrożenia wybuchem stwarzane przez baterie oraz metodyka ich neutralizacji,
- projektowanie ochrony przeciwporażeniowej,
- ocena skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
- ochrona przepięciowa zasilacza UPS.
6. Siłownie telekomunikacyjne – zastosowania oraz metodyka doboru.
7. Podstawy projektowania układów PV:
- warunki nasłonecznienia i geometria układu słońce odbiornik,
- schematy blokowe podstawowych układów PV,
- zasada działania i charakterystyka złącza PV,
- dobór paneli i metodyka projektowania generatora PV,
- metodyka projektowania magazynu energii,
- dobór falowania,
- dobór przewodów i ich zabezpieczeń,
- ochrona przeciwporażeniowa w systemach PV,
-  metodyka wyłączenia generatora PV w czasie pożaru,
- ochrona odgromowa i przepięciowa systemów PV,
- układy generatorów PV on-grid oraz off-grid,
- przykładowy projekt przydomowej instalacji PV.

grudzień 2018

1.

5.12.2018r.

Środa

1000-1500

Seminarium szkoleniowe:

„Projektowanie instalacji fotowoltaicznych, zestawy do samodzielnego montażu, wymagania dla elektroinstalatorów”

- inż. Henryk Klein (OPA-LABOR sp. z o.o.)

W programie szkolenia m.in.:

1. Wymogi formalno – prawne związane z instalowaniem na obiektach instalacji fotowoltaicznych

1.1. Analiza ekonomiczna

1.2. Praktyczne korzyści dla inwestora

2. Podstawy teoretyczne, budowlane i elektryczne wymagane dla instalatora tego typu instalacji.

3. Montaż, zwłaszcza instalacji prokonsumenckich

4. Rozruch instalacji PV oraz oddanie do eksploatacji

5. Eksploatacja

5.1. Zadania użytkownika

5.2. Wymagany serwis

Katowice, 2.10.2018r.

Data Tytuł Miejsce Typ
Obecnie nie ma żadnych zdarzeń