Kontakt

 

Oddział Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich

 

40-026 Katowice,

ul. Podgórna 4,

II piętro, pokój 36

 

tel. (32) 255 33 07,

tel/fax (32) 255 25 03

 

www.sep.katowice.pl

e-mail: biuro@sep.katowice.pl

 

Konto Bankowe:

PKO BP SA I O/Katowice

11 1020 2313 0000 3102 0177 7945

 

NIP: 634-00-19-160

KRS: 0000035446

 

Nr ewidencyjny w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy 2.24/00011/2007

Komisje kwalifikacyjne PDF Drukuj

Oddział Zagłębia Węglowego prowadzi od 45 lat działalność w zakresie egzaminowania i nadawania uprawnień kwalifikacyjnych w zakresie dozoru i eksploatacji. O skali tej działalności świadczy liczba kilkuset tysięcy przeprowadzonych w tym okresie egzaminów.

Komisje Kwalifikacyjne działają zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 i Nr 129, poz. 1184 oraz z 2005 r. Nr 141, poz. 1189).

Świadectwo kwalifikacyjne zostaje uzyskane na podstawie wyniku egzaminu złożonego przed odpowiednią  Komisją Kwalifikacyjną.

Oddział Zagłębia Węglowego uzyskał z Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdzenie 6 komisji kwalifikacyjnych, w tym pięciu - dla grupy G-1 (numery komisji: 064, 104, 106, 107, 108), obejmującej sieci, urządzenia i instalacje energetyczne wytwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną oraz jednej - dla grup G-2 i G-3 ( numer komisji: 334), obejmujących urządzenia zużywające, przetwarzające i przesyłające ciepło, paliwa stałe i płynne oraz gaz. Oddział Zagłębia Węglowego dysponuje kadrą ponad 80 egzaminatorów.

Egzaminy kwalifikacyjne są systematycznie organizowane przez cały rok, od stycznia br. wg stałego harmonogramu, poprzedzone każdorazowo bezpłatnymi konsultacjami.

 

Na stronie internetowej Urzędu Regulacji Energetyki znaleźć można wykaz wszystkich komisji kwalifikacyjnych w Polsce:

http://www.ure.gov.pl/portal/pl/532/

 

 


 

 

 

Newsletter

Zapisz się, jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach w Sekcji Energetyki.
Imię:
Email: