Kontakt

 

Oddział Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich

 

40-026 Katowice,

ul. Podgórna 4,

II piętro, pokój 36

 

tel. (32) 255 33 07,

tel/fax (32) 255 25 03

 

www.sep.katowice.pl

e-mail: biuro@sep.katowice.pl

 

Konto Bankowe:

PKO BP SA I O/Katowice

11 1020 2313 0000 3102 0177 7945

 

NIP: 634-00-19-160

KRS: 0000035446

 

Nr ewidencyjny w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy 2.24/00011/2007

Członkowie Honorowi PDF Drukuj

Godność Członka Honorowego SEP

 

Godność członka honorowego SEP jest najwyższym wyróżnieniem uzyskiwanym w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich. Może być nadana przez Walny Zjazd Delegatów SEP na wniosek Zarządu Głównego SEP osobie fizycznej szczególnie zasłużonej dla rozwoju elektryki lub Stowarzyszenia.

Członek honorowy SEP otrzymuje dyplom nadania tej godności oraz zachowuje wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, z wyjątkiem obowiązku opłacania składki członkowskiej. Członek honorowy SEP bierze udział, z głosem stanowiącym, w Walnych Zjazdach Delegatów SEP, Walnych Zgromadzeniach Delegatów macierzystego Oddziału i Walnych Zjazdach macierzystego Koła.

Na zaproszenie prezesów oddziałów SEP członek honorowy SEP może brać udział w zebraniach zarządów macierzystych oddziałów SEP z głosem doradczym.

(ze strony ZG SEP)

 

wykaz wszystkich Członków Honorowych SEP: http://www.sep.com.pl/odznaki_wyroznienia/odznaki_czlonkowie_honorowi.htm

 

Członkowie Honorowi SEP w naszym oddziale:

 

Zbigniew Białkiewicz

żył w latach 1922 - 2006, członkostwo honorowe od 1999r.

 

Tadeusz Świderski

żył w latach 1925 - 2012, członkostwo honorowe od 1999r.

 

Zbigniew Marusa

Członkostwo  honorowe od 1994r.

 

Tomasz Kołakowski

Członkostwo honorowe od 2006r.

 

Jerzy Barglik

Członkostwo honorowe od 2010r.

 

Aleksy Kuźnik

Członkostwo honorowe od 2014r.

 

 

Newsletter

Zapisz się, jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach w Sekcji Energetyki.
Imię:
Email: